Nhân viên văn phòng

                     cần tuyển

                     nhân viên văn phòng

-1 nhân viên kết toán

-1 thông dịch viên tiếng trung

-1 thông dịch viên tiếng anh

- Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại công ty.

 

Vị trí tuyển dụng khác: