Nhân viên kinh doanh

                  cần tuyển

       5 nhân viên kinh doanh làm việc tại các tỉnh.

              - Lương căn bản 4.000.000 - Phụ cấp - Hoa hồng theo doanh số.

              - yêu cầu trung cấp trở lên........vv......

              - khéo ăn nói, nhiệt tình, làm việc giờ hành chính.

              - làm việc tại Quảng Nam 01 người, Quảng Ngãi 01 người,

                 Đà Nẳng 01 người, Huế 01 người, Quy Nhơn 01 người.

              - Nộp hồ sơ và phỏng vấn tại công ty.

Vị trí tuyển dụng khác: